FREMMedsprog 

Inspiration til fremmedsprogsundervisning

Inspiration til din undervisning

På denne side finder du inspiration til din fremmedsprogsundervisning. Du kan vælge at gå til tysk, engelsk eller fransk, der hver er inddelt i overskrifterne: Task & problemløsning, Spil, Digitale ressourcer og Leg & bevægelse. 

Ved nogle aktiviteter kan du trykke på pilen til højre for overskriften og få oplysninger om aktiviteten:  

Du vil ved nogle aktiviteter opleve at blive ledt direkte ind til en webside, og andre gange vil du møde en nærmere beskrivelse af aktiviteten. 

 Plakat til din klasse

CFU plakat sprog.pdf

Udskriv

Flersprogethed

Hjemmesiden er funderet på et værdisæt om, at alle sprog er en ressource og derfor vigtige.  Når eleverne kender flere sprog, kan det ses som en ressource.  I mange af aktiviteterne her kan læreren drøfte låneord og transparente ord  i fremmedsproget og spørge eleverne, om de ved eller kan gætte, fra hvilket sprog et specifikt ord stammer. Alternativt kan der spørges ind til, hvad et specifikt ord hedder på elevernes modersmål, og andre sprog de kender. Spørg eksempelvis eleverne, hvad chokolade hedder på forskellige sprog. 

Sproglig opmærksomhed gennem en flersproget tilgang gør eleverne klogere på både målsproget og på sprog i almindelighed. 

Se eksempler på lærervejledninger til flersprogethed herunder. Hjemmesiden er:  https://tidligeresprogstart.ku.dk/

Anna-Vera Meidell Sigsgaard og Julie Valvik har udviklet materialet til flersprogethedsdidaktik i fransk i samarbejde med Petra Daryai-Hansen, Stine Ekstrøm, Mette Ginman, Anne Holmen og Lone Wullf.
Anna-Vera Meidell Sigsgaard og Natascha Drachmann har udviklet materialet til flersprogethedsdidaktik i tysk i samarbejde med Petra Daryai-Hansen, Stine Ekstrøm, Mette Ginman, Anne Holmen og Lone Wullf.
Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Natascha Drachmann og Julie Valvik har udviklet materialet til flersprogethedsdidaktik i engelsk i samarbejde med Petra Daryai-Hansen, Stine Ekstrøm, Mette Ginman, Anne Holmen og Lone Wullf.

Den Europæiske Sprogdag fejres hvert år d. 26. september.  Læs om spil, aktiviteter og konkurrencer her.